Digitalisering

De digitalisering en technologische innovatie is een andere verandering die van invloed is op de arbeidsmarkt. Door deze verandering verdwijnen veel functies, die kortweg gezegd door een computer of robot gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan functies als:

* secretaresse

* (financieel) administratief medewerker

* accountmanager

Door digitalisering en technologische innovatie kan de inhoud van werk ook veranderen. Zo zal een automonteur zich hebben moeten omscholen in het onderhoud van elektrische auto’s en zal dat in de toekomst ook gaan gelden als de zelfsturende auto’s hun intrede doen. Deze veranderingen vragen om een andere specialiteit.