fbpx

Effectief leiderschap is van levensbelang voor iedere organisatie. Een team functioneert pas als een team als er een goede leider is. Altijd blijven leren en verbeteren. Het team scherp houden en blijven investeren in kennis en kwaliteit.

Leiderschap in een groeiend bedrijf

De training leiderschap en leidinggeven geeft u het benodigde inzicht in de taken en uw rol als leidinggevende, waarbij u diverse stijlen van leiderschap weet te hanteren. U weet op een vakkundige manier met de persoonlijkheden en belangen van uw personeel om te gaan. Tevens krijgt u kennis van conflictbeheersing en de tools die hiervoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast krijgt u inzicht om analyses te maken en hier op een effectieve en accurate manier op in te springen. De training gaat in op de juiste stijlen van leidinggeven, de diverse persoonlijkheden van uw medewerkers, motivatie, delegatie en diverse vormen van gesprekken die binnen een onderneming worden gevoerd.

Tijdsduur: 6 dagdelen (18 uur)

Prijs: in overleg

Leidinggeven in logistiek (magazijn)

Optimalisatie van uw logistieke omgeving zorgt onder andere voor een snellere doorloopsnelheid, verhoogde output en kostenreductie. De cursus leert u omgaan met diverse aspecten van het leidinggeven in de logistiek en in de productie. U weet kennis en vaardigheden toe te passen op de werkvloer en de juiste houding te ontwikkelen om processen te optimaliseren en zodoende kostenbesparingen door te voeren.

Tijdsduur: 6 dagdelen (18 uur)

Prijs: in overleg

Leidinggeven in productie

Training Onderhandelen

In de training onderhandelen worden onderwerpen als macht, onderhandelingsdoel, spanningsvelden, dilemma’s en valkuilen behandeld. Het leert u naar een win-winsituatie toe te werken, waarbij u inzicht heeft gekregen in de kunst van het onderhandelen. Diverse stijlen van onderhandelen komen aan de orde, opbouw van onderhandelen en tips om succesvol te onderhandelen. De training is bedoeld voor mensen die moeite hebben te onderhandelen en willen leren betere onderhandelingsresultaten te bereiken.

Tijdsduur: 2 dagdelen

Prijs: in overleg

Leidinggeven op de bouw

De cursus Leidinggeven op de bouw is specifiek voor uitvoerders en andere direct leidinggevenden op de bouwplaats. Wat in deze cursus uitgediept wordt, is naast de basis van effectief leidinggeven, specifiek ook leidinggeven aan onderaannemers, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Verder komen er bouwgerelateerde werkzaamheden aan bod zoals het leiden van bouwvergaderingen, rapportages en signalering en oplossen van hiaten in het bouwproject. Deze training is een eye-opener voor pas gestarte leidinggevenden in de bouw en uitvoerders die regelmatig problemen ondervinden in het leidinggeven aan medewerkers en onderaannemers.

Tijdsduur: 6 dagdelen (18 uur)

Prijs: in overleg

Aantal deelnemers: in overleg